Jak chronić budynek przed pożarem?

Podczas projektowania nowych obiektów należy szczególną uwagę zwrócić na akty prawne, które regulują sposób ich wykonania. W obowiązujących normach czy rozporządzeniach można znaleźć zapisy, które definiują wymogi odnośnie bezpieczeństwa użytkowników budynku. Ich rodzaj oraz zaawansowanie zależy w dużej mierze od docelowego przeznaczenia obiektu.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

zabezpieczenia przeciwpożaroweW miejscach, gdzie jednocześnie ma przebywać większa liczba ludzi w przestrzeni zamkniętej należy przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu otwartego ognia. Przykładami obiektów, gdzie jest to niezbędne są chociażby obiekty użyteczności publicznej, muzea, kina czy teatry. Należy również pamiętać o galeriach handlowych, które posiadają bardzo dużą powierzchnie. Wszędzie tam należy stosować skuteczne i niezawodne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które pozwolą chronić zdrowie i życie ludzkie, a także zgromadzone mienie. Dostępne na rynku zabezpieczenia można podzielić na bierne oraz aktywne. Zadaniem tych pierwszych jest zwiększenie odporności ogniowej konstrukcji. Żeby to osiągnąć stosuje się specjalne natryski, które zwiększają odporność stali na oddziaływanie wysokiej temperatury. Jeśli chodzi o aktywne środki ochrony to zaliczyć do nich można urządzenia detekcyjne, centrale, a także sygnalizatory. Każda pozycja ma za zadanie wykonanie określonej operacji.

Wszystkie elementy powinny być ze sobą w pełni kompatybilne tak żeby zapewnić jak największą skuteczność wykrywania oraz alarmowania. Jak widać obecnie w celu spełnienia wymogów prawnych należy stosować nowoczesne rozwiązania. Dotyczy to w szczególności projektów budynków, na terenie których może przebywać jednocześnie wiele osób w przestrzeni zamkniętej. To właśnie tam niedopuszczalna jest sytuacja, w której pojawi się niekontrolowany ogień.