Jak znaleźć dobrego księgowego?

Prowadzenie księgowości wymaga znajomości wielu przepisów prawnych i regulacji. Osoba, która to wykonuje musi mieć szeroką wiedzę i wysokie poczucie odpowiedzialność. Nie odpowiada bowiem za swoje finanse, ale finanse firmy, która go wynajęła bądź zatrudniła.

Księgowy potrzebny nie tylko do rozliczenia PIT

księgowyDecydując się na pracę w księgowości możemy być pewni dobrej kariery. Musimy jednak być bardzo sumienni i staranni. Pomyłka w pracy może mieć poważne konsekwencje dla działania firmy. Najczęściej księgowy to osoba po kierunku finanse i rachunkowość. Jednak kilka lat temu zmieniły się regulacje dotyczące tego zawodu i nie ma już wymogu kończenia tego właśnie kierunku. Osoby zainteresowana w przyszłości pracą księgowe mogą teraz studiować także ekonomię czy zarządzanie i marketing. Kolejnym krokiem, by zostać dyplomowanym księgowym jest otrzymanie certyfikatu księgowego. Potwierdza on nabyte przez nas umiejętności. By otrzymać go musimy spełnić kilka warunków: mieć 3letnią praktykę w zawodzie i studia magisterskie z rachunkowości albo 3letnią praktykę w zawodzie i studia podyplomowe z księgowości lub 2 lata praktyki, wykształcenie co najmniej średnie i zdany państwowy egzamin potwierdzający umiejętności. Praca księgowego w przedsiębiorstwie polega głównie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Zazwyczaj zajmuje się on oprócz tego sporządzaniem bilansów i fakturami. Czuwa również nad prawidłowym i legalnym przebiegiem transakcji w firmie.

Osoba zajmująca się finansami firmy jest obciążona bardzo dużą odpowiedzialnością. Błędy np. w rozliczeniach z urzędem skarbowym, mogą mieć poważne konsekwencje dla firmy i wiązać się z koniecznością ponoszenia wysokich kar. Dlatego bardzo ważne jest by ta osoba była sumienna i dokładna w wykonywaniu swoich obowiązków.