Karta charakterystyki środków chemicznych jest niezbędna

Wypełnienie odpowiedniej dokumentacji, zanim zaczniemy organizować transport towarów niebezpiecznych jest bardzo ważne, gdyż bez niej, w przypadku kontroli, możemy zapłacić bardzo wysoką karę. Niektóre dokumenty powinny nam zostać jednak dostarczone odgórnie, przez firmę zajmującą się dostarczaniem konkretnych towarów.

Karta charakterystyki substancji chemicznej pomoże zneutralizować zagrożenie

podstawowe karty charakterystyk substancji chemicznychPodejmując się produkcji niebezpiecznych substancji, na przykład lakierów lub farb, musimy posiadać odpowiednie dokumenty, w których dokładnie opiszemy nasz produkt. Informacja o kolorze pigmentu nie będzie jednak wystarczająca, a nawet będzie mało istotna ze względu na bezpieczeństwo. Bardziej przyda się wiedza dotycząca tego, że farba może wydzielać łatwopalne opary, niezwykle szkodliwe dla zdrowia i stwarzające poważne zagrożenie. Nie można zapomnieć o opisaniu odpowiednich procedur dotyczących tego co zrobić w sytuacji, gdy już doszło do skażenia oparami lub rozpuszczalnikiem gleby, a co zrobić, aby uniknąć ewentualnego pożaru. Puszki z farbą nie mogą bowiem być przechowywane na odkrytym słońcu,. gdyż to je nagrzeje i  konsekwencji będzie mogło doprowadzić do wybuchu pożaru. Wydawane przez producentów podstawowe karty charakterystyk substancji chemicznych muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje. Pozwoli to na opracowanie wewnętrznych procedur w firmie transportowej.

Przewożąc towary niebezpieczne narażamy na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale też innych uczestników ruchu drogowego, dlatego tak ważne jest, aby móc odpowiednio i zgodnie z zaleceniami producenta zabezpieczyć towar. Wspomniane już farby czy lakiery nie mogą być przewożone w odkrytej naczepie, ponieważ nadmierne promieniowanie słoneczne mogłoby je za bardzo rozgrzać.