Ochrona stali przed wysokimi temperaturami

Na terenie odlewni temperatura sięgała nieraz do bardzo niebezpiecznych poziomów, toteż zabezpieczenia musiały stale być na najwyższym poziomie, by konstrukcja hali nie została naruszona. Jeszcze do niedawna, głównym zabezpieczeniem przeciwpożarowym na terenie zakładu była farba izolacyjna, chroniąca stal przed kontaktem z wysokimi temperaturami.

Najlepsze zabezpieczenie ogniochronne do zakładu pracy

polecane zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowejFarba jednak powoli zbliżała się do końca żywotności i w niedługim czasie musiała być albo ponownie nałożona albo zastąpiona za pomocą innego środka ochronnego. Z racji iż owa farba spełniała wymagania pożarowe tylko marginalnie, zdecydowaliśmy się na ulepszenie zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie zakładu i zamianę dotychczasowo stosowanej farby na bardziej polecane zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej. Zabezpieczeniem tym miały być okładziny z materiału ogniotrwałego, nie przepuszczającego ciepła ani też ognia do samej konstrukcji którą zabezpieczały. Materiał ten miał ogromną tolerancję temperatury, sięgającą powyżej tysiąca stopni, i mógł być stosowany w odlewniach oraz zakładach obróbki stali bez żadnych przeszkód. Oczywiście, montaż takiego zabezpieczenia wymagał znacznie dłuższej pracy niż malowanie konstrukcji, aczkolwiek zabezpieczenie to nie miało końca przydatności i mogło spełniać swoje zadanie tak długo jak działał obiekt na którym zostało zamontowane.

Montaż nie mógł być jednak przeprowadzony przez naszych pracowników, gdyż zakładać okładziny mogły wyłącznie osoby mające odpowiednie przeszkolenie pożarowe. Instalację nowego zabezpieczenia wykonała więc dla nas zewnętrzna załoga instalatorów, zajmująca się zabezpieczeniami obiektów przemysłowych, głównie przeciwpożarowymi, ale również i innymi rodzajami.