Skuteczne regulowanie przepływów

Nowoczesne procesy produkcyjne najczęściej opierają się o odpowiednie dozowanie składników, z których będzie składał się tworzony produkt. W przeszłości za takie dozowanie odpowiadać musiała osoba, która była na stałe do tej czynności przypisana. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda nieco inaczej bowiem człowiek został zastąpiony przez maszyny.

Regulowanie przepływu z użyciem zasuwy

zasuwy nożoweKażdy produkt wytwarzany w jakiejś fabryce składa się ze składników dokładnie odmierzonych. Sposobów na ich odmierzenie możemy wyróżnić bardzo dużo. Niemniej jednak jednym z najskuteczniejszych jest stosowanie urządzeń jakimi są zasuwy nożowe. Urządzenia te sterowane są za pośrednictwem odpowiednio stworzonych systemów operacyjnych. Dzięki temu wspomniana zasuwa podnosi się gdy składników jest za mało i opuszcza gdy zostanie odmierzona odpowiednia ich ilość. W przedsiębiorstwach spotkać można zasuwy różnego typu. Dzielą się one głównie z racji sposobu sterowania nimi. Bardzo często używane są zasuwy sterowane ręcznie. Do ich opuszczenia i podnoszenia stosowane jest specjalne koło lub też zwykła korba. Ten sposób jest jednak stosunkowo prymitywny i dokładne odmierzenie składników z wykorzystaniem tej metody nie jest łatwe. W związku z tym co raz częściej zaczęto stosować drugi z rodzajów. Jak się łatwo domyślić mowa tu o urządzeniach sterowanych mechanicznie. Do zasuw podłączone są odpowiednie siłowniki lub też pasy transmisyjne, które odpowiadają za sterowanie zasuwą.

Ogólnie rzecz ujmując zasuwy nożowe najczęściej regulują przepływy substancji płynnych lub sypkich. W związku z tym są one bardzo często używane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Dzięki ich skuteczności potrafią one efektywnie zamykać przepływ wody. Połączone z odpowiednim sterownikiem działają bez konieczności obsługi przez człowieka.