Wykorzystanie siłomierzy w badaniach

Badania technologiczne wytrzymałości materiałów budowlanych i połączeń wymagają użycia odpowiedniego sprzętu. W tych badaniach najczęściej używa się pomiaru siły, aby w ten sposób określić przy jakiej sile badana próbka ulegnie zniszczeniu. W zależności od wielkości próbek mogą to być małe urządzenia lub duże prasy hydrauliczne.

Siłomierze do pomiaru siły niszczącej

siłomierzBadania laboratoryjne wytrzymałości materiałów budowlanych i konstrukcji są zawsze niszczące. Oznacza to, że dane materiały są zazwyczaj niszczone w procesie badania. Na przykład jeśli bada się wytrzymałość stali to pręt stalowy o znanej średnicy rozciąga się na prasie hydraulicznej podłączonej do siłomierza i odczytuje się wynik pomiaru w momencie zniszczenia pręta. To właśnie jest mniej więcej jego wytrzymałość na rozciąganie. Podobnie ma się sprawa z innymi materiałami budowlanymi. Najważniejszą rolę w tym wszystkim gra oczywiście sam siłomierz o odpowiedniej skali pomiaru. Musi on być urządzeniem pomiarowym o wystarczającej precyzji określonej w normach dotyczących wytrzymałości danego materiału. Najprostszą wersją siłomierza jest oczywiście okrągły zegar ze wskazówką, która zmienia swoje położenie w miarę jak rośnie siła rozciągająca lub ściskająca. Odczyty w takim przypadku dokonujemy bezpośrednio z tarczy zegara. Bardziej zaawansowane siłomierze mają jednak odczyt cyfrowy, który można bezpośrednio przesłać do komputera.

Siłomierze muszą być odpowiednio skalibrowane, aby pokazywały rzeczywisty wynik. Najczęściej wymagana jest także ich legalizacja lub wzorcowanie potwierdzone specjalnym dokumentem wydawanym przez urzędy miar. Dopiero taki siłomierz stanowi podstawę do opracowania wiarygodnego i tolerowanego przez wszystkie instytucje badania. W przeciwnym wypadku nikt nam nie uwierzy w rzetelność testu.