Zamawiamy pomiary geodezyjne

W przypadkach, kiedy budujemy dom albo chcemy podzielić daną nieruchomość, konieczne może okazać się skorzystanie z usług firmy geodezyjnej. W takim wypadku geodeta wykonuje pomiary sytuacyjno-wysokościowe, które pozwalają na ustalenie stanu faktycznego danej działki albo budowli. W geodezji można wyróżnić kilka rodzajów pomiarów geodezyjnych, w tym na przykład wysokościowe albo sytuacyjno-wysokościowe.

Korzystamy z pomiarów w Bydgoszczy

pomiary geodezyjne - bydgoszczOferowane przez doświadczonych geodetów pomiary wysokościowe mają za zadanie wyznaczenie wysokości poszczególnych punktów w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Pomiar taki inaczej nazywany jest niwelacją i pozwala na przedstawienie formy ukształtowania terenu. Niwelacja może mieć charakter geometryczny, trygonometryczny, barometryczny, hydrostatyczny czy satelitarny. Jeżeli interesują nas pomiary geodezyjne – bydgoszcz jest odpowiednim miastem do skorzystania z usług profesjonalistów. Oferowane pomiary wysokościowe wykonywane są przy pomocy niwelatora albo tachimetry, a także łaty niwelacyjnej. Są wykonywane przez dwie osoby, z czego jednak odczytuje wyniki z urządzenia, natomiast druga ustawia łatę w określonych miejscach. Z jednego ustawienia urządzenia można uzyskać wiele pomiarów. Ostatni pomiar to odczyt kończący ciąg niwelacyjny. Natomiast pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inaczej nazywane tachimetrią, wyznaczają położenie określonych punktów na płaszczyźnie, a także wysokość mierzonych obiektów. Geodeta, który wykonuje takie pomiary, posługuje się do ich wykonania metodą biegunową.

Wyniki dokonanych pomiarów geodezyjnych są zapisywane w specjalnym dzienniku tachimetrycznym. Na podstawie pomiaru wysokościowego i sytuacyjnego możliwe jest także wykonanie szkicu terenu. Pomiary mogą być wykonywane przy pomocy urządzenia, które nazywane jest tachimetrem. Może być on tradycyjny albo laserowy. W drugim przypadku dane mierzone przez urządzenie są zapisywane w jego pamięci wewnętrznej czy dostępnym nośniku danych.